PLANOWANIE ŚLUBU - 4 MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM

Sezon ślubny już za mną. Bogaty w nowe doświadczenia podczas reportaży ślubnych wracam do rozpoczętej w tamym roku serii poradników  "planowanie ślubu". Mam nadzieję, żę komuś się to przyda:-) dość gadania zaczynamy.

Czas najwyższy na wybór i rezerwację wiązaki dla Panny Młodej. Bukiet jest szczególnie ważną częścią wizerunku Panny Młodej. Powinien on być odzwierciedleniem jej charakteru i podkreśleniem kobiecości. Wyobrażenie Panny Młodej o wiązance ślubnej jest niezwykle istotne, ponieważ to ona musi czuć się komfortowo i atrakcyjnie.

Ważne, aby bukiet nie był za ciężki i jednocześnie był wykonany solidnie, tak aby wytrzymał do sesji plenerowej:-) Nie zapomnijcie również o butonierkach dla Młodego i świadków. Co do wyboru koloru, kształtu nie będę pisał, są bardziej odpowiednie do tego fora.

Bardzo ważną sprawą przed tym wyjątkowym dniem jest załatwienie spraw formalnych. Aby zawrzeć związek małżeński t.g.z konkordatowy należy:

 1. udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskana zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Będą nam potrzebne:

  dowód osobisty,
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • osoba rozwiedziona musi dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa z informacją o rozwodzie,
  • wdowa lub wdowiec dołącza akt zgonu małżonki lub małżonka,
  • postanowienie (zgoda) sądu rodzinnego na zawarcie związku małżeńskiego - w przypadku osób niepełnoletnich.

 2. Udać się do kancelarii parafialnej. Księdzu należy przedstawić:

• metryki chrztu świętego, z adnotacją o bierzmowaniu wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem,
świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu),
świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
dowody osobiste obu małżonków,
osoba owdowiała - akt zgonu małżonka,
osoba, której małżeństwo zostało uznane za nieważne, orzeczenie Sądu Kościelnego,
osoba po rozwodzie cywilnym – sentencje wyroku rozwodowego. Jeżeli ta osoba nie jest znana Proboszczowi, powinna przedstawić dwóch świadków, którzy potwierdzą, że nie zawierała ślubu kościelnego.
osoby niepełnoletnie – pisemną zgodę rodziców na zawarcie związku małżeńskiego,
ostatnie świadectwo katechizacji,
świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
zaświadczenie o odbyciu rozmów w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego,
świadectwo wygłoszenia zapowiedzi w Parafii drugiej strony,
personalia dwóch świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
trzy egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego (wystawione nie dawniej niż trzy miesiące przed wizytą w kancelarii),
zaświadczenia o spowiedzi.

UWAGA: Terminy i rodzaje dokumentów mogą się różnić w zależności od urzędu i parafii.

Cztery miesiące przed ślubem pomyślcie również o rezerwacji dekoratora i wyboru kwiatów do kościoła i sali weselnej.

Читать электронный журнал Космополитен, Бурда и другие.